vizyon

Başkanlığımızın vizyonu, Stratejisi ve mali bilgi birikimiyle alanında uzman ve yenilikçi personeliyle  çağdaş, teknoloji kullanımına öncelik tanıyarak, bilimsel ve mali mevzuatla ilgili tüm gelişmeleri takip  eden, Üniversitemiz harcama birimlerine mali mevzuat, muhasebe, bütçe, iç kontrol, ön mali kontrol  konusunda en iyi hizmeti sunan, hesap verebilirlik ve mali saydamlığa dayalı görev anlayışı içinde,  paydaşları ile evrensel değerlere  dayalı bir iletişimi benimseyen ve sürekli gelişen bir başkanlık  olmaktır.

Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik