Yönetim

Örgüt Yapısı
Başkanlığımızın en üst amiri Strateji Geliştirme Daire Başkanı’dır. Strateji Geliştirme Daire Başkanımız Kurumumuz ve Başkanlığımızın çalışma ve teşkilatlanmasını düzenleyen yasal düzenlemeler ve üst yöneticimizin verdiği görevlerin yerine getirilmesinden Üst Yöneticimize karşı sorumludur. 5018 Sayılı Kanun’a istinaden çıkarılan Mali Hizmetler Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 25., 26., 27., ve 28. maddeleri ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Üniversitemize gönderdiği Yazışma Kuralları birim sayı kodları esas alınarak, Başkanlığımız sırasıyla, Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü, Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü, İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü, Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü’nden oluşmaktadır.

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı (Mali Hizmetler Birimi)

  • Stratejik Yönetim ve Planlama Şube Müdürlüğü
  • Bütçe ve Performans Şube Müdürlüğü
  • İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü
  • Muhasebe Kesin Hesap ve Raporlama Şube Müdürlüğü
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik